Wiadomości

03:30

Wielka Brytania: Średnie zarobki wraz z bonusami r/r: 2.5%

W ciągu 3 miesięcy do Średnie zarobki wraz z bonusami wynoszą 2.5% w stosunku rocznym, oczekiwano 2.5% w porównaniu z 2.5% poprzednio.

03:30

Wielka Brytania: Zmiana roszczeń bezrobotnych: 7 800

W czerwcu zmiana roszczeń bezrobotnych wynosi 7 800, oczekiwano 2 300 w porównaniu z -7 700 poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Nie posiadasz jeszcze konta?

Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.

Czatuj z nami
Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.
Ostrzeżenie o ryzyku
Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.