Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
00:00
JPY
Japonia
Główny indeks
Grudzień
 
107.7
108.6
00:00
JPY
Japonia
Indeks zgodności
Grudzień
 
117.1
118.1
02:00
EUR
Finlandia
Indeks cen producentów r/r
Grudzień
 
-
3.6%
02:45
EUR
Francja
Pewność biznesowa
Styczeń
 
-
112
03:00
EUR
Francja
Wstępny PMI przetwórstwa
Styczeń
 
57.2
58.8
03:00
EUR
Francja
Wstępny PMI usług
Styczeń
 
59.9
59.1
03:00
EUR
Hiszpania
Indeks cen producentów r/r
Styczeń
 
-
3.1%
03:30
EUR
Niemcy
Wstępny PMI przetwórstwa
Styczeń
 
62.9
63.3
03:30
EUR
Niemcy
Wstępny PMI usług
Styczeń
 
55.8
55.8
04:00
EUR
strefa euro
Wstępne PMI przetwórstwa
Styczeń
 
60.3
60.6
04:00
EUR
strefa euro
Wstępne PMI usług
Styczeń
 
56.3
56.6
04:30
GBP
Wielka Brytania
Wielka Brytania: Poziom bezrobocia ILO 3m/r
3 miesiące do 12.2017
 
4.3%
4.3%
04:30
GBP
Wielka Brytania
Średnie zarobki wraz z bonusami r/r
3 miesiące do 12.2017
 
2.3%
2.5%
07:00
USD
Stany Zjednoczone
MBA Wnioski hipoteczne
Tydzień do 19.01.2018
 
-
4.1%
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Indeks cen domów m/m
Listopad
 
0.3%
0.5%
09:45
USD
Stany Zjednoczone
Wstępny PMI przetwórstwa
Styczeń
 
55.8
55.1
10:00
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż istniejących domów
Grudzień
 
5.69 mln
5.81 mln
10:30
USD
Stany Zjednoczone
Zapasy ropy naftowej
Tydzień do 19.01.2018
 
-
412.7 mln baryłek
16:45
NZD
Nowa Zelandia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich k/k
IV kw.
 
0.4%
0.5%
16:45
NZD
Nowa Zelandia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
IV kw.
 
1.8%
1.9%
00:00
Główny indeks
JaponiaJPY
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
107.7
Poprzednio
108.6
Złożone indeksy używane jest do zidentyfikowania wielkości całej aktywności biznesowej poprzez komponowanie zmian procentowych wyselekcjonowanych wskaźników. Są trzy typy złożonych indeksów. Główny indeks, który ma tendencję do poprzedzania indeksu zgodności o kilka miesięcy. Używane to jest do przewidywania zmian w kierunku gospodarki. Indeks zgodności. Ten pokrywa się z cyklem biznesowym. Używany jest do zidentyfikowania bieżącego stanu gospodarki. Opóźniony indeks. Ma tendencję do opóźnienia o ok. sześć miesięcy w stosunku do indeksu zgodności. Używany jest do potwierdzenia punktów zwrotnych i faz cyklu biznesowego. Ogólnie, wzrastający indeks zgodności oznacza, że gospodarka jest w fazie wzrostu, a spadający indeks zgodności oznacza iż gospodarka jest w fazie kurczenia. Magnituda zmian w indeksie zgodności odzwierciedla tempo faz rozwoju i kurczenia się. Obecnie, złożone indeksy używają 29 serii wskaźników w całości: 12 głównych wskaźników, 11 wskaźników zgodności i sześć opóźnionych wskaźników. Lista wyselekcjonowanych serii wskaźników jest przeglądana za każdym razem gdy gospodarka przechodzi przez jeden kompletny cykl.
00:00
Indeks zgodności
JaponiaJPY
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
117.1
Poprzednio
118.1
Złożone indeksy używane jest do zidentyfikowania wielkości całej aktywności biznesowej poprzez komponowanie zmian procentowych wyselekcjonowanych wskaźników. Są trzy typy złożonych indeksów. Główny indeks, który ma tendencję do poprzedzania indeksu zgodności o kilka miesięcy. Używane to jest do przewidywania zmian w kierunku gospodarki. Indeks zgodności. Ten pokrywa się z cyklem biznesowym. Używany jest do zidentyfikowania bieżącego stanu gospodarki. Opóźniony indeks. Ma tendencję do opóźnienia o ok. sześć miesięcy w stosunku do indeksu zgodności. Używany jest do potwierdzenia punktów zwrotnych i faz cyklu biznesowego. Ogólnie, wzrastający indeks zgodności oznacza, że gospodarka jest w fazie wzrostu, a spadający indeks zgodności oznacza iż gospodarka jest w fazie kurczenia. Magnituda zmian w indeksie zgodności odzwieciedla tempo faz rozwoju i kurczenia się. Obecnie, złożone indeksy używają 29 serii wskaźników w całości: 12 głównych wskaźników, 11 wskaźników zgodności i sześć opóźnionych wskaźników. Lista wyselekcjonowanych serii wskaźników jest przeglądana za każdym razem gdy gospodarka przechodzi przez jeden kompletny cykl.
02:00
Indeks cen producentów r/r
FinlandiaEUR
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
3.6%
Indeks cen producentów dla przetworzonych produktów mierzy średnie zmiany w cenach dóbr sprzedawanych przez krajowych producentów. Indeks zawiera zarówno dobra sprzedawane w kraju jak i eksportowane dobra. Cena używana dla dóbr przeznaczonych na rynek krajowy jest ceną fabryczną z wyłączeniem podatków. Indeks cen producentów dla przetworzonych produktów zawiera ponad 500 pozycji i ok. 2 700 sztuk danych dot. ceny. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
02:45
Pewność biznesowa
FrancjaEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
112
Wyniki badania tendencji biznesowych odzwierciedla oceny biznesmenów na temat rozwoju odczuwanego w ostatniej przeszłości, bieżącej sytuacji i perspektyw rozwoju na najbliższe kilka miesięcy ich własnego przedsiębiorstwa. Pytania w badaniu odnoszą się do perspektyw sektora przemysłowego, produkcji, zamówień, akcji i zakończonych dóbr. W badaniu prowadzonym przez Departament Perspektyw Gospodarczych w INSEE uczestniczy każdego miesiąca z wyjątkiem sierpnia 4 500 przedsiębiorstw. Badanie obejmuje swoim zakresem 70% całej sprzedaży w przemyśle przetwórczym.
03:00
Wstępny PMI przetwórstwa
FrancjaEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
57.2
Poprzednio
58.8
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Wczesny PMI jest pierwszym z wskaźników ekonomicznym dla każdego miesiąca dostarczający rzetelnego dowodu na zmienne warunki gospodarcze zdecydowanie wcześniej niż porównywalne statystyki rządowe. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics we współpracy z CDAF (www.cdaf.asso.fr). Jest to wstępna ocena.
03:00
Wstępny PMI usług
FrancjaEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
59.9
Poprzednio
59.1
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze usług. Wczesny PMI jest pierwszym z wskaźników ekonomicznym dla każdego miesiąca dostarczający rzetelnego dowodu na zmienne warunki gospodarcze zdecydowanie wcześniej niż porównywalne statystyki rządowe. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics we współpracy z CDAF (www.cdaf.asso.fr). Jest to wstępna ocena.
03:00
Indeks cen producentów r/r
HiszpaniaEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
3.1%
Indeks Cen Przemysłowych (ang. IPRI) (Indeks Cen Produkcyjnych) to wskaźnik sytuacyjny, który mierzy miesięczny rozwój cen produktów wytwarzanych i sprzedawanych na krajowym rynku, podczas pierwszego okresu ich komercjalizacji. Innymi słowy, ceny sprzedaży tych produktów pochodzą z fabryki, która uzyskała je z przedsiębiorstwa przemysłowego w transakcjach, które są wykonywane, poza transportem i kosztami komercjalizacji i fakturowanym VATem. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
03:30
Wstępny PMI przetwórstwa
NiemcyEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
62.9
Poprzednio
63.3
Indeks Managerów Zakupu (PMI) bazowany jest na miesięcznym kwestionariuszu pytań do dokładnie wybranych firm, które dają zaawansowane wskazanie na to co dzieje się w prywatnym sektorze gospodarki poprzez wskazywanie zmian w niestałych elementach takich jak np. cena końcowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, bezrobocie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym wskaźnikiem ekonomicznym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładny dowód na zmiany w gospodarce dużo szybciej niż statystyki rządowe. Indeks prezentuje się jako indeks o wartości od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny przyszły obraz gospodarki. Jednocześnie odczyty poniżej 50 wskazują na negatywną sytuację w gospodarce. Badanie jest tworzone przez Markit Economics we współpracy z BME (www.bme.de). Jest to szacunek przedwstępny.
03:30
Wstępny PMI usług
NiemcyEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
55.8
Poprzednio
55.8
Indeks Managerów Zakupu (PMI) bazowany jest na miesięcznym kwestionariuszu pytań do dokładnie wybranych firm, które dają zaawansowane wskazanie na to co dzieje się w prywatnym sektorze gospodarki poprzez wskazywanie zmian w niestałych elementach takich jak np. cena końcowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, bezrobocie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym wskaźnikiem ekonomicznym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładny dowód na zmiany w gospodarce dużo szybciej niż statystyki rządowe. Indeks prezentuje się jako indeks o wartości od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny przyszły obraz gospodarki. Jednocześnie odczyty poniżej 50 wskazują na negatywną sytuację w gospodarce. Badanie jest tworzone przez Markit Economics we współpracy z BME (www.bme.de). Jest to szacunek wstępny.
04:00
Wstępne PMI przetwórstwa
strefa euroEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
60.3
Poprzednio
60.6
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) bazuje się na miesięcznym badaniu z kwestionariusza w ostrożnie wyselekcjonowanych firmach, które dostarczają wczesne wskazanie na to, co naprawdę dzieje się w sektorze gospodarki prywatnej, głównie przez notowanie zmian takich jak cena wyjściowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym z wskaźników gospodarczym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładnego dowodu na zmiany gospodarcze wcześniej niż w porównywalnych statystykach rządowych. Indeks jest prezentowany jako indeks z wartościami od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny obraz gospodarki. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, iż przyszły obraz jest mniej przychulny. Badanie przeprowadza Markit Economics. Jest to ocena przedwstępna.
04:00
Wstępne PMI usług
strefa euroEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
56.3
Poprzednio
56.6
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) bazuje się na miesięcznym badaniu z kwestionariusza w ostrożnie wyselekcjonowanych firmach, które dostarczają wczesne wskazanie na to, co naprawdę dzieje się w sektorze gospodarki prywatnej, głównie przez notowanie zmian takich jak cena wyjściowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym z wskaźników gospodarczym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładnego dowodu na zmiany gospodarcze wcześniej niż w porównywalnych statystykach rządowych. Indeks jest prezentowany jako indeks z wartościami od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny obraz gospodarki. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, iż przyszły obraz jest mniej przychulny. Badanie przeprowadza Markit Economics. Jest to ocena przedwstępna.
04:30
Wielka Brytania: Poziom bezrobocia ILO 3m/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
3 miesiące do 12.2017
Obecnie
 
Prognoza
4.3%
Poprzednio
4.3%
Bezrobocie jest wyliczeniem osób niezatrudnionych, którzy chcą pracować, ale obecnie nie mają pracy i aktywnie szukają zatrudnienia. Definicja ILO (Międzynarodowa Organizacja Pracy) używana jest międzynarodowo, zatem możliwe są porównania pomiędzy krajami, jak również pozwala na stałe porównania w okresach czasu. Bezrobocie jest wyliczane przez użycie danych z Badania Sił Roboczych, zatem jest możliwe znalezienie pewnych różnic.
04:30
Średnie zarobki wraz z bonusami r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
3 miesiące do 12.2017
Obecnie
 
Prognoza
2.3%
Poprzednio
2.5%
Indeks Średnich Zarobków (AEI) jest głównym brytyjskim wskaźnikiem tego jak szybko rosną zarobki. Indeks mierzy jak zmieniały się w ostatnim miesiącu w porównaniu z tymi w ostatnim roku bazowym, kiedy indeks osiągnął poziom 100. Obecny rok bazowy to 2000. Średnie zarobki są uzyskiwane przez podzielenie całkowitej kwoty zapłaconej dla całkowitej liczby pracowników włącznie z tymi, którzy obecnie strajkują lub są czasowo nieobecni.
07:00
MBA Wnioski hipoteczne
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 19.01.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
4.1%
Tygodniowe badanie aplikacji hipotecznych składa się z 15 wskaźników pokrywających aktywność aplikacji dla stałego poziomu, dostosowanego poziomu, konwencjonalnych i rządowych pożyczek na zakup domów i refinansowanie. Nowy raport publikowany jest w każdą środę z danymi dot. aktywności rynku w poprzednim tygodniu. Tygodniowe dane powstają od 1990 do najbardziej aktualnego tygodnia. Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych (MBA) jest krajowym stowarzyszeniem reprezentujących środowisko finansowe nieruchomości.
09:00
Indeks cen domów m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
0.3%
Poprzednio
0.5%
HPI jest szeroką miarą ruchu pojedynczej rodziny cen domów. HPI jest ważonym indeksem powtarzalnej sprzedaży, oznacza to, że miary średnich zmian cen w powtarzalnych cenach lub refinansowaniu tych samych własności. Informację uzyskuje się poprzez przeglądnięcie powtarzalnych transakcji hipotecznych na własności pojedynczej rodziny, których hipoteki zostały wykupione lub zabezpieczone przez Fannie Mae lub Freddie Mac od stycznia 1975 roku. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
09:45
Wstępny PMI przetwórstwa
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
55.8
Poprzednio
55.1
Markit Flash U.S. Manufacturing PMI. Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Wczesny PMI jest pierwszym z wskaźników ekonomicznym dla każdego miesiąca dostarczający rzetelnego dowodu na zmienne warunki gospodarcze zdecydowanie wcześniej niż porównywalne statystyki rządowe. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics. Jest to wstępna ocena.
10:00
Sprzedaż istniejących domów
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
5.69 mln
Poprzednio
5.81 mln
KRAJOWE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W HANDLU NIERUCHOMOŚCIAMI. Serie sprzedaży istniejących domów są pierwszą miarą nieruchomości mieszkalny. 25 lub ok. 25 dnia każdego miesiąca NAR wydaje statystyki sprzedaży i cen istniejących domów jednorodzinnych dla kraju i dla czterech regionów. Począwszy od 25 lutego 2005 roku dane te zawierają również mieszkania i spółdzielnie jako dodatek do domów jednorodzinnych.
10:30
Zapasy ropy naftowej
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 19.01.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
412.7 mln baryłek
Tygodniowy Raport Statusu Ropy (WPSR) dostarcza czasową informację na temat dostaw i cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych i prognoz. Zapasy ropy naftowej zawierają te krajowe i odprawione przez granicę przechowywane w rafineriach, rurociągach, najętych zbiornikach i w tranzycie do rafinerii. Nie zawiera tych zawartych w Rezerwie Strategicznej Ropy (SPR). Dane dot. dostaw są głównie szacowane na podstawie zgłoszeń firm na koniec tygodnia o 12.00 GMT w poprzedzający piątek. Dane są publikowane elektronicznie po 15:30 GMT w każdą środę. 1 baryłka (US) = 42 galony (US) = 159 litrów.
16:45
Indeks cen towarów i usług konsumenckich k/k
Nowa ZelandiaNZD
Okres
IV kw.
Obecnie
 
Prognoza
0.4%
Poprzednio
0.5%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest miarą zmiany cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe w Nowej Zelandii. CPI mierzy zmiany w koszcie zakupów stałego koszyka dóbr i usług, które reprezentują średni wzór wydatków gospodarstw domowych w Nowej Zelandii w okresie bazowym indeksu. Używany jest jako miara inflacji, wskaźnik dla monitorowania polityki ekonomicznej i monetarnej, wskaźnik efektu zmiany ceny na moc nabywczą dochodów gospodarstwa domowego, jako środki to ustalenia zysków, dodatków i dochodów i jako korekta zmian. Zmiana poziomu w indeksie cen wyliczana jest poprzez ważenie zmian w badanych cenach konkretnego zestawu cen. Zestaw cen reprezentuje koszyk dóbr i usług, które może służyć do miary w indeksie, wagi rzeczy (wydatek) są szacowane z całościowej ważności wszystkich z różnych rzeczy w koszyku. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim kwartałem.
16:45
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Nowa ZelandiaNZD
Okres
IV kw.
Obecnie
 
Prognoza
1.8%
Poprzednio
1.9%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest miarą zmiany cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe w Nowej Zelandii. CPI mierzy zmiany w koszcie zakupów stałego koszyka dóbr i usług, które reprezentują średni wzór wydatków gospodarstw domowych w Nowej Zelandii w okresie bazowym indeksu. Używany jest jako miara inflacji, wskaźnik dla monitorowania polityki ekonomicznej i monetarnej, wskaźnik efektu zmiany ceny na moc nabywczą dochodów gospodarstwa domowego, jako środki to ustalenia zysków, dodatków i dochodów i jako korekta zmian. Zmiana poziomu w indeksie cen wyliczana jest poprzez ważenie zmian w badanych cenach konkretnego zestawu cen. Zestaw cen reprezentuje koszyk dóbr i usług, które może służyć do miary w indeksie, wagi rzeczy (wydatek) są szacowane z całościowej ważności wszystkich z różnych rzeczy w koszyku. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Kontrakty CFD to produkty z wykorzystaniem dźwigni finansowej, które mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora i mogą doprowadzić do utraty zainwestowanego kapitału, należy więc w pełni rozumieć związane z tym ryzyko. Dowiedz się więcej.

Trading 212 jest nazwą handlową należącą do Trading 212 UK Ltd., Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) i Trading 212 Ltd.

Trading 212 UK Ltd. jest zarejestrowana w Anglii i Walii (nr rejestracyjny 8590005). Trading 212 UK Ltd. jest upoważniona i regulowana przez Financial Conduct Authority (nr rejestracyjny 609146).

Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) jest zarejestrowana na Cyprze (nr rejestracyjny 343308). Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) jest upoważniona i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission (nr licencji 290/16).

Trading 212 Ltd. jest zarejestrowana w Bułgarii (nr rejestracyjny 201659500). Trading 212 Ltd. jest upoważniona i regulowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (nr rejestracyjny RG-03-0237).

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są skierowane do mieszkańców Stanów Zjednoczonych i nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub używania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w których ich rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem lub obowiązującymi tam przepisami.

Ostrzeżenie o ryzyku
Czatuj z nami