Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
03:00
EUR
Włochy
Zamówienia przemysłowe m/m
Maj
 
-
-1.3%
03:00
EUR
Włochy
Zamówienia przemysłowe r/r
Maj
 
-
6.4%
03:00
EUR
Włochy
Sprzedaż przemysłowa m/m
Maj
 
-
0.3%
03:00
EUR
Włochy
Sprzedaż przemysłowa r/r
Maj
 
-
4.00%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Zmiana roszczeń bezrobotnych
Czerwiec
 
-
7 700
03:30
GBP
Wielka Brytania
Średnie zarobki wraz z bonusami r/r
3 miesiące do
 
2.5%
2.5%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Poziom liczby roszczeń
Maj
 
4.2%
4.2%
04:00
EUR
Włochy
Końcowy indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Czerwiec
 
0.3%
0.3%
04:00
EUR
Włochy
Końcowy indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Czerwiec
 
1.4%
1.4%
04:00
EUR
Włochy
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Czerwiec
 
0.3%
0.3%
04:00
EUR
Włochy
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Czerwiec
 
1.5%
1.5%
07:30
CAD
Kanada
Przesyłki przemysłowe m/m
Maj
 
0.6%
-1.3%
07:55
USD
Stany Zjednoczone
Redbook Sprzedaż detaliczna
Тydzień do 13.07.2018
 
-
-0.2%
08:15
USD
Stany Zjednoczone
Wykorzystanie mocy produkcyjnych
Czerwiec
 
78.2%
77.9%
08:15
USD
Stany Zjednoczone
Produkcja przemysłowa m/m
Czerwiec
 
0.5%
-0.1%
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Powell - Przewodnicząca Fed mówi
17.07.2018
 
-
-
15:00
USD
Stany Zjednoczone
Przepływ międzynarodowy kapitału skarbu państwa (TIC)
Maj
 
-
138.7 mld USD
19:30
AUD
Australia
Główny Indeks MI
Czerwiec
 
-
-0.2%
03:00
Zamówienia przemysłowe m/m
WłochyEUR
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-1.3%
Dane odnoszą się do nowych zamówień i mierzą rozwój zamówień każdego typu na otrzymane dobra z przedsiębiorstw przemysłowych od klientów wewnętrznych i zewnętrznych po obecnych cenach. Zbierane są poprzez badanie przedsiębiorstw wybranych na podstawie aktywności gospodarczych. Przetwórstwo zawiera: tekstylia, skórę, produkty drewniane, przemysły metalowe, optyczne i maszynerię elektryczną oraz transporty. Badanie są firmy z ponad 20 pracownikami. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
03:00
Zamówienia przemysłowe r/r
WłochyEUR
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
6.4%
Dane odnoszą się do nowych zamówień i mierzą rozwój zamówień każdego typu na otrzymane dobra z przedsiębiorstw przemysłowych od klientów wewnętrznych i zewnętrznych po obecnych cenach. Zbierane są poprzez badanie przedsiębiorstw wybranych na podstawie aktywności gospodarczych. Przetwórstwo zawiera: tekstylia, skórę, produkty drewniane, przemysły metalowe, optyczne i maszynerię elektryczną oraz transporty. Badanie są firmy z ponad 20 pracownikami. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
03:00
Sprzedaż przemysłowa m/m
WłochyEUR
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.3%
Dane zbierane są na podstawie badań wybranych na podstawie aktywności gospodarczych w przetwórstwie. Przetwórstwo zawiera: tekstylia, skórę, produkty drewniane, przemysły metalowe, optyczne i maszynerię elektryczną oraz transporty. Bada się przedsiębiorstwa z ponad 20 pracownikami. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
03:00
Sprzedaż przemysłowa r/r
WłochyEUR
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
4.00%
Dane zbierane są na podstawie badań wybranych na podstawie aktywności gospodarczych w przetwórstwie. Przetwórstwo zawiera: tekstylia, skórę, produkty drewniane, przemysły metalowe, optyczne i maszynerię elektryczną oraz transporty. Bada się przedsiębiorstwa z ponad 20 pracownikami. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
03:30
Zmiana roszczeń bezrobotnych
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
7 700
Wskazuje na zadeklarowaną liczbę osób roszczeniowych (liczba ludzi the roszcząca sobie dodatki związane z bezrobociem) w Wielkiej Brytanii; poziom (w tysiącach) i wartość procentową. Liczebność osób roszczeniowych pochodzi z danych administracji Job centre Plus (poprzednio Serwis zatrudnienia).
03:30
Średnie zarobki wraz z bonusami r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
3 miesiące do
Obecnie
 
Prognoza
2.5%
Poprzednio
2.5%
Indeks Średnich Zarobków (AEI) jest głównym brytyjskim wskaźnikiem tego jak szybko rosną zarobki. Indeks mierzy jak zmieniały się w ostatnim miesiącu w porównaniu z tymi w ostatnim roku bazowym, kiedy indeks osiągnął poziom 100. Obecny rok bazowy to 2000. Średnie zarobki są uzyskiwane przez podzielenie całkowitej kwoty zapłaconej dla całkowitej liczby pracowników włącznie z tymi, którzy obecnie strajkują lub są czasowo nieobecni.
03:30
Poziom liczby roszczeń
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
4.2%
Poprzednio
4.2%
Określa liczbę osób roszczących (liczbę osób roszczących sobie dodatki związane z bezrobociem) w Wielkiej Brytanii; ich poziom (w tysiącach) oraz jako poziom procentowy. Liczba osób roszczących pochodzi z danych administracyjnych Job centre Plus (dawniej Serwis Zatrudnienia).
04:00
Końcowy indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
WłochyEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
0.3%
Poprzednio
0.3%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich mierzy zmiany w czasie cen przykładowych dóbr (koszyka) zakładając, że ilości kupowane są stałe przez dwa następujące po sobie okresy. Opisuje koszyk dóbr i usług kupowanych na rynkach do końcowego użytku gospodarstw domowych. Ceny odnoszą się do indeksu cen towarów i usług konsumenckich całego kraju jest kompleksową ceną sprzedaży nie istotne czy opłacana jest w całości przez konsumenta czy też nie. Każdego miesiąca ok. 300 000 cen zbieranych jest w 25 000 sklepów i 12 000 domów. Domy własnościowe są wykluczone. Jest to bieżąca zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
04:00
Końcowy indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
WłochyEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
1.4%
Poprzednio
1.4%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich mierzy zmiany w czasie cen przykładowych dóbr (koszyka) zakładając, że ilości kupowane są stałe przez dwa następujące po sobie okresy. Opisuje koszyk dóbr i usług kupowanych na rynkach do końcowego użytku gospodarstw domowych. Ceny odnoszą się do indeksu cen towarów i usług konsumenckich całego kraju jest kompleksową ceną sprzedaży nie istotne czy opłacana jest w całości przez konsumenta czy też nie. Każdego miesiąca ok. 300 000 cen zbieranych jest w 25 000 sklepów i 12 000 domów. Domy własnościowe są wykluczone. Jest to końcowa zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
04:00
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
WłochyEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
0.3%
Poprzednio
0.3%
Pokrycie Zharmonizowanego Indeksu Cen towarów i usług konsumenckich definiowane jest na zasadach „końcowych wydatków pieniężnych gospodarstwa domowego na konsumpcję” w odniesieniu do koncepcji rachunków krajowych w Europejskim Systemie Rachunków. HICP jest miesięcznym indeksem cen stworzonym do międzynarodowego porównania inflacji cen konsumenckich. Indeks pokrywa wszystkie formy wydatków gospodarstwa domowego, zwrotów netto, dotacji i zniżek. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
04:00
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
WłochyEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
1.5%
Poprzednio
1.5%
Pokrycie Zharmonizowanego Indeksu Cen towarów i usług konsumenckich definiowane jest na zasadach „końcowych wydatków pieniężnych gospodarstwa domowego na konsumpcję” w odniesieniu do koncepcji rachunków krajowych w Europejskim Systemie Rachunków. HICP jest miesięcznym indeksem cen stworzonym do międzynarodowego porównania inflacji cen konsumenckich. Indeks pokrywa wszystkie formy wydatków gospodarstwa domowego, zwrotów netto, dotacji i zniżek. Jest to całkowita zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
07:30
Przesyłki przemysłowe m/m
KanadaCAD
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
0.6%
Poprzednio
-1.3%
Miesięczne badanie przetwórstwa (MSM) publikuje serie statystyczne dla przetwórców – sprzedaży przetworzonych dóbr, inwentarzy, niewypełnionych zamówień i nowych zamówień. Grupa docelową MSM zawiera wszystkie statystyczne firmy w rejestrze działalności gospodarczej, które klasyfikuje się w sektorze przetwórstwa. Zawiera przemysły dóbr trwałych i nietrwałych, jak również te, których podstawą jest produkcja. Próba to ok. 10 500 jednostek z 27 000 przedsiębiorstw w badanej sieci. Sprzedaż dóbr przetworzonych (wcześniej dostawa dóbr przetworzonych) definiowana jest jako liczba produktów, która była dostarczona do klienta. Sprzedaż dóbr przetworzonych wyklucza jakąkolwiek sprzedaż hurtową oraz przychody związane z wypożyczaniem sprzętu lub sprzedażą energii. Dla produktów i części przestrzeni powietrznych oraz przemysłów budowy statków, używa się wartości produkcji zamiast sprzedaży dóbr przetworzonych.
07:55
Redbook Sprzedaż detaliczna
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Тydzień do 13.07.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.2%
Badanie LJR Redbook obejmuje 15 sklepów detalicznych w każdym tygodniu aby określić zmiany w sprzedaży. Raport jest z bieżącego miesiąca, gdzie: pierwszym tydzień miesiąca porównywany jest do poprzedniego miesiąca, drugi tydzień porównuje się jako pierwszych dwa tygodnie do poprzedniego miesiąca itd. Indeks Johnson Redbook Index jest prawnie zastrzeżonym wskaźnikiem wzrostu w sprzedaży detalicznej i dostarcza wstępnych ocen trendów w sprzedaży detalicznej przed oficjalnymi wydaniami.
08:15
Wykorzystanie mocy produkcyjnych
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
78.2%
Poprzednio
77.9%
Zarząd Rezerwy Federalnej tworzy oceny możliwości przepustowych i wykorzystania mocy produkcyjnych dla przemysłów w przetwórstwie, górnictwie i narzędziach elektrycznych i gazowych. Dla danego przemysłu wykorzystanie mocy produkcyjnej jest równe do indeksu produkcji końcowej (dostosowany sezonowo) podzielonego przez indeks mocy przepustowych. Indeksy mocy przepustowych Zarządu Rezerwy Federalnej próbują złapać koncepcję zrównoważonego maksymalnego rezultatu – największy poziom produkcji w fabryce może utrzymać się w ramach realistycznego poziomu pracy uwzględniając możliwość postoju w pracach i zakładając odpowiednią dostępność środków do operacji na kapitale w miejscu.
08:15
Produkcja przemysłowa m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
0.5%
Poprzednio
-0.1%
Indeks produkcji przemysłowej (IP) mierzy realny wynik końcowy w przetwórstwie, górnictwie, oraz przemysłów gazowych i elektrycznych. Przetwórstwo składa się z tych przemysłów zawartych w Północnoamerykańskim Systemie Klasyfikacji Przemysłu lub NAICS, definicja przetwórstwa i te przemysłu, które tradycyjnie były uznawane jako przetwórstwo i są zawarte w sektorze przemysłowym. Całkowity indeks IP został skonstruowany z 303 indywidualnych serii bazowanych kodach Północnoamerykańskiego Systemu Klasyfikacji Przemysłu (NAICS) z 2002 roku. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
09:00
Powell - Przewodnicząca Fed mówi
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
17.07.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Jerome Powell zastąpiła Janet Yellen na stanowisku prezesa Rezerwy Federalnej USA w lutym 2018 r. na okres następnych czterech lat.
15:00
Przepływ międzynarodowy kapitału skarbu państwa (TIC)
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
138.7 mld USD
System raportowania Międzynarodowego Kapitału Skarbu Państwa (TIC) jest źródłem danych dla amerykańskiego rządu dot. przepływu kapitałowego do i ze Stanów Zjednoczonych, z wyłączeniem inwestycji bezpośrednich i wynikowych poziomów roszczeń i zobowiązań transgranicznych. Informacje zbierane są z komercyjnych banków i innych instytucji depozytowych, holdingów bankowych, maklerów papierów wartościowych i dilerów, opiekunów papierów wartościowych i firm spoza bankowości w Stanach Zjednoczonych włącznie z amerykańskimi oddziałami, agencjami i spółkami zależnymi zagranicznych banków i przedsiębiorstw biznesowych. Dane zbierane są na kraj, w wartości rynkowej i publikowane są z 45-dniowym opóźnieniem. Całkowity przepływ TIC zawiera pożyczki zagraniczne netto na długoterminowych papierach wartościowych; zagraniczne nabycie netto na długoterminowych papierach wartościowych; zagraniczne holdingi na krótkoterminowych, zdenominowanych w dolarach, amerykańskich papierach wartościowych; zagraniczne holdingi na bonach skarbowych; własne zobowiązania banku zdenominowane w dolarach wobec zagranicznych rezydentów. Pozytywna różnica wskazuje na pożyczki netto od rezydentów USA (przypływ kapitałowy USA); negatywna różnica wskazuje na sprzedaż zagraniczną netto dla rezydentów USA (odpływ kapitałowy USA).
19:30
Główny Indeks MI
AustraliaAUD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.2%
Złożony indeks używany do przewidywania krótko- lub średnio-trwały wzrost gospodarki australijskiej. Łączony odczyt dziewięciu wskaźników ekonomicznych związanych z pewnością konsumentów, sytuacji mieszkaniowej, cen na giełdzie, zapasu pieniędzy, różnic w stopie procentowej. Indeks jest obliczany jako zmiana procentowa od poprzedniego miesiąca.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Nie posiadasz jeszcze konta?

Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.

Czatuj z nami
Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.
Ostrzeżenie o ryzyku
Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.