Nyheter

03:30

UK: Retail Sales y/y: 1.1%

March Retail Sales are 1.1% on a yearly base, it was expected to be 2.0% versus 1.5% previously.

03:30

UK: Retail Sales m/m: -1.2%

March Retail Sales are -1.2% on a monthly base, it was expected to be -0.5% versus 0.8% previously.

Denne informasjonen er ikke å regne som investeringsråd for, anbefaling om eller oppmuntring til å kjøpe eller selge finansinstrumenter. Trading 212 påtar seg ikke ansvar for noen som helst bruk av den tilbudte informasjonen eller noen som helst konsekvenser av eventuell bruk. Det gis ingen garantier om at informasjonen er korrekt eller fullstendig. Alle som bruker denne informasjonen som beslutningsgrunnlag, gjør det utelukkende på egen risiko og eget ansvar. Merk at handel med CFD-er innebærer høy risiko for tap.

Risikovarsel
Chat med oss