Analisis

Daily Analysis of DAX

During the trading hours yesterday, the DAX raised its value from 12575.8 to 12590.6 points. This morning the index is traded at 12603.5. According to the analysis of Trading212, if the German leading index breaks the resistance levels at 12637.5 - 12638.5 points, the aim will be reaching and testing the zone 12685.8 - 12686.3. If it is successful, the upward trend will continue to 12731.2 - 12732.2 points. If the DAX drops below the support levels at 12544.8 - 12543.8, it will try to find next support at 12498.9 - 12498.4. In case of breaking down, the downward trend will continue to 12451.1 - 12450.1 points.

Daily Analysis of Silver

During the trading hours yesterday, the Silver raised its value from 16.74 USD to 17.17 USD. This morning it is trading at 17.21 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Silver breaks the resistance levels at 17.38 - 17.44 USD, the aim will be reaching and testing the zone 17.58 - 17.61 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 17.92 - 17.98 USD. If the precious metal drops below the support levels at 16.91 - 16.84 USD, it will try to find next support at 16.53 - 16.50 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 16.36 - 16.30 USD.

Daily Analysis of Gold

During the trading hours yesterday, the Spot Gold raised its value from 1347.05 USD to 1349.21 USD. This morning it is trading at 1351.35 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Gold breaks the resistance levels at 1355.82 - 1355.92 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1362.42 - 1362.48 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1369.24 - 1369.34 USD. If the precious metal drops below the support levels at 1342.50 - 1342.41 USD, it will try to find next support at 1335.64 - 1335.58 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1329.08 - 1328.98 USD.

Daily Analysis of Crude Oil

During the trading hours yesterday, the June Crude Oil futures raised their value from 66.66 USD to 68.74 USD per barrel. This morning they are trading at 68.83 USD. According to the analysis of Trading212, if Crude Oil futures break the resistance levels at 69.57 - 69.92 USD, the aim will be reaching and testing the zone 70.39 - 70.57 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 71.92 - 72.27 USD. If the Crude Oil futures drop below the support levels at 67.57 - 67.22 USD, they will try to find next support at 65.87 - 65.69 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 65.22 - 64.87 USD.

Daily Analysis of USD/CAD

During the trading hours yesterday, the US dollar raised its value from 1.2549 CAD to 1.2626 CAD. This morning the currency pair is trading at 1.2620 CAD. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 1.2675 - 1.2683 CAD, the aim will be reaching and testing the zone 1.2723 - 1.2727 CAD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.2788 - 1.2796 CAD. If USD drops below the support levels at 1.2569 - 1.2561 CAD, it will try to find next support at 1.2501 - 1.2497 CAD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.2456 - 1.2448 CAD.

Daily Analysis of AUD/USD

During the trading hours yesterday, the Australian dollar raised its value from 0.7762 USD to 0.7782 USD. This morning the currency pair is trading at 0.7806 USD. According to the analysis of Trading212, if Australian dollar breaks the resistance levels at 0.7804 - 0.7808 USD, the aim will be reaching and testing the zone 0.7827 - 0.7829 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 0.7858 - 0.7862 USD. If Australian dollar drops below the support levels at 0.7755 - 0.7751 USD, it will try to find next support at 0.7722 - 0.7720 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.7701 - 0.7697 USD.

Daily Analysis of USD/JPY

During the trading hours yesterday, the US dollar raised its value from 107.00 JPY to 107.22 JPY. This morning the currency pair is trading at 107.43 JPY. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 107.41 - 107.43 JPY, the aim will be reaching and testing the zone 107.59 - 107.61 JPY. If it is successful, the upward trend will continue to 107.81 - 107.83 JPY. If USD drops below the support levels at 107.02 - 107.01 JPY, it will try to find next support at 106.81 - 106.79 JPY. In case of breaking down, the downward trend will continue to 106.62 - 106.61 JPY.

Daily Analysis of GBP/USD

During the trading hours yesterday, the pound lowered its value from 1.4284 USD to 1.4200 USD. This morning the currency pair is trading at 1.4200 USD. According to the analysis of Trading212, if GBP breaks the resistance levels at 1.4271 - 1.4285 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.4363 - 1.4371 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.4412 - 1.4427 USD. If GBP drops below the support levels at 1.4144 - 1.4131 USD, it will try to find next support at 1.4088 - 1.4080 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.4003 - 1.3988 USD.

Daily Analysis of USD/CHF

During the trading hours yesterday, the US dollar raised its value from 0.9660 CHF to 0.9686 CHF. This morning the currency pair is trading at 0.9685 CHF. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 0.9706 - 0.9711 CHF, the aim will be reaching and testing the zone 0.9726 - 0.9728 CHF. If it is successful, the upward trend will continue to 0.9755 - 0.9759 CHF. If USD drops below the support levels at 0.9662 - 0.9658 CHF, it will try to find next support at 0.9631 - 0.9629 CHF. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.9613 - 0.9609 CHF.

Daily Analysis of EUR/USD

During the trading hours yesterday, the euro raised its value from 1.2368 USD to 1.2373 USD. This morning the currency pair is trading at 1.2378 USD. According to the analysis of Trading212, if euro breaks the resistance levels at 1.2400 - 1.2401 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.2426 - 1.2427 USD. If it is successful, the trend will continue to 1.2455 - 1.2457 USD. If euro drops below the support levels at 1.2346 - 1.2344 USD, it will try to find next support at 1.2316 - 1.2315 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.2291 - 1.2288 USD.

Maklumat ini tidak merangkumi nasihat pelaburan, syor, atau pujukan untuk membeli atau menjual instrumen kewangan. Trading 212 tidak menerima sebarang tanggungjawab untuk sebarang penggunaan yang mungkin dibuat daripada maklumat yang disediakan dan untuk apa-apa yang mungkin terhasil daripadanya. Tiada jaminan tersurat diberi tentang ketepatan dan kesempurnaan maklumat ini. Dengan yang demikian, mana-mana individu yang bertindak ke atasnya berbuat demikian dengan risiko sendiri sepenuhnya. Harap maklum bahawa berjual CFD melibatkan risiko kerugian yang ketara.

CFD adalah produk berkeumpilan. Jual beli CFD mungkin tidak sesuai untuk semua orang dan boleh mengakibatkan kerugian yang melebihi deposit anda, jadi sila pastikan anda memahami risiko yang berkaitan dengan sepenuhnya. Baca lebih lanjut.

Trading 212 ialah nama dagangan Trading 212 UK Ltd., Trading 212 CY Ltd. (Dahulu: Avus Capital CY Ltd.) dan Trading 212 Ltd.

Trading 212 UK Ltd. didaftarkan di England dan Wales (Nombor pendaftaran 8590005). Trading 212 UK Ltd. telah diberi kebenaran dan dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perlakuan Kewangan (Nombor Pendaftaran 609146).

Trading 212 CY Ltd. (Dahulu: Avus Capital CY Ltd.) didaftarkan di Cyprus (Nombor Pendaftaran 343308). Trading 212 CY Ltd. (Dahulu: Avus Capital CY Ltd.) diberi kuasa dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Saham Cyprus (Nombor lesen 290/16).

Trading 212 Ltd. didaftarkan di Bulgaria (Nombor pendaftaran 201659500). Trading 212 Ltd. diberi kuasa dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Pemantauan Kewangan (Nombor pendaftaran RG-03-0237).

Maklumat di laman ini tidak ditujukan kepada penduduk Amerika Syarikat dan tidak dihasratkan untuk diedarkan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana orang dalam mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan seperti ini akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan setempat.

Amaran risiko
Berbual dengan kami