Ανάλυση

Daily Analysis of DAX

During the trading hours on Friday, the DAX raised its value from 13266.0 to 13463.4 points. This morning the index is traded at 13458.0. According to the analysis of Trading212, if the German leading index breaks the resistance levels at 13539.5 - 13572.1 points, the aim will be reaching and testing the zone 13615.7 - 13631.9. If it is successful, the upward trend will continue to 13756.6 - 13789.1 points. If the DAX drops below the support levels at 13354.9 - 13322.4, it will try to find next support at 13197.7 - 13181.5. In case of breaking down, the downward trend will continue to 13137.8 - 13105.3 points.

Daily Analysis of Silver

During the trading hours on Friday, the Silver raised its value from 16.94 USD to 17.00 USD. This morning it is trading at 17.00 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Silver breaks the resistance levels at 17.09 - 17.11 USD, the aim will be reaching and testing the zone 17.19 - 17.21 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 17.27 - 17.28 USD. If the precious metal drops below the support levels at 16.92 - 16.91 USD, it will try to find next support at 16.84 - 16.82 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 16.74 - 16.72 USD.

Daily Analysis of Gold

During the trading hours on Friday, the Spot Gold raised its value from 1326.61 USD to 1331.40 USD. This morning it is trading at 1331.40 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Gold breaks the resistance levels at 1337.32 - 1337.52 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1343.54 - 1343.64 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1349.15 - 1349.35 USD. If the precious metal drops below the support levels at 1325.69 - 1325.49 USD, it will try to find next support at 1319.98 - 1319.88 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1313.86 - 1313.66 USD.

Daily Analysis of Crude Oil

During the trading hours on Friday, the March Crude Oil futures lowered their value from 63.66 USD to 63.45 USD per barrel. This morning they are trading at 63.45 USD. According to the analysis of Trading212, if Crude Oil futures break the resistance levels at 63.84 - 63.92 USD, the aim will be reaching and testing the zone 64.23 - 64.27 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 64.77 - 64.85 USD. If the Crude Oil futures drop below the support levels at 62.99 - 62.91 USD, they will try to find next support at 62.41 - 62.37 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 62.06 - 61.98 USD.

Daily Analysis of USD/CAD

During the trading hours on Friday, the US dollar raised its value from 1.2417 CAD to 1.2496 CAD. This morning the currency pair is trading at 1.2496 CAD. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 1.2536 - 1.2551 CAD, the aim will be reaching and testing the zone 1.2576 - 1.2583 CAD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.2644 - 1.2658 CAD. If USD drops below the support levels at 1.2442 - 1.2427 CAD, it will try to find next support at 1.2366 - 1.2359 CAD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.2333 - 1.2319 CAD.

Daily Analysis of AUD/USD

During the trading hours on Friday, the Australian dollar lowered its value from 0.7997 USD to 0.7984 USD. This morning the currency pair is trading at 0.7984 USD. According to the analysis of Trading212, if Australian dollar breaks the resistance levels at 0.8013 - 0.8021 USD, the aim will be reaching and testing the zone 0.8055 - 0.8059 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 0.8071 - 0.8081 USD. If Australian dollar drops below the support levels at 0.7963 - 0.7955 USD, it will try to find next support at 0.7942 - 0.7938 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.7905 - 0.7896 USD.

Daily Analysis of USD/JPY

During the trading hours on Friday, the US dollar lowered its value from 111.09 JPY to 110.82 JPY. This morning the currency pair is trading at 110.82 JPY. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 111.14 - 111.15 JPY, the aim will be reaching and testing the zone 111.46 - 111.48 JPY. If it is successful, the upward trend will continue to 111.79 - 111.81 JPY. If USD drops below the support levels at 110.50 - 110.49 JPY, it will try to find next support at 110.16 - 110.15 JPY. In case of breaking down, the downward trend will continue to 109.84 - 109.82 JPY.

Daily Analysis of GBP/USD

During the trading hours on Friday, the pound lowered its value from 1.3891 USD to 1.3850 USD. This morning the currency pair is trading at 1.3850 USD. According to the analysis of Trading212, if GBP breaks the resistance levels at 1.3903 - 1.3917 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.3977 - 1.3984 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.4009 - 1.4023 USD. If GBP drops below the support levels at 1.3810 - 1.3796 USD, it will try to find next support at 1.3771 - 1.3764 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.3704 - 1.3691 USD.

Daily Analysis of USD/CHF

During the trading hours on Friday, the US dollar raised its value from 0.9584 CHF to 0.9639 CHF. This morning the currency pair is trading at 0.9640 CHF. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 0.9674 - 0.9691 CHF, the aim will be reaching and testing the zone 0.9710 - 0.9718 CHF. If it is successful, the upward trend will continue to 0.9779 - 0.9796 CHF. If USD drops below the support levels at 0.9586 - 0.9569 CHF, it will try to find next support at 0.9508 - 0.9501 CHF. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.9481 - 0.9464 CHF.

Daily Analysis of EUR/USD

During the trading hours on Friday, the euro lowered its value from 1.2236 USD to 1.2216 USD. This morning the currency pair is trading at 1.2216 USD. According to the analysis of Trading212, if euro breaks the resistance levels at 1.2256 - 1.2269 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.2316 - 1.2322 USD. If it is successful, the trend will continue to 1.2337 - 1.2351 USD. If euro drops below the support levels at 1.2189 - 1.2176 USD, it will try to find next support at 1.2161 - 1.2155 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.2108 - 1.2096 USD.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν συμβουλές για επενδύσεις, συστάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων. Η Trading 212 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και για οποιεσδήποτε επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από αυτήν. Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που ενεργεί επί τη βάσει αυτών των πληροφοριών, ενεργεί αποκλειστικά με δική του/της ευθύνη. Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση συναλλαγών CFD (Συμβάσεων επί Διαφοράς) ενέχει σημαντικό ρίσκο ζημίας.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία