Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης (η "Συμφωνία") ισχύουν για: (i) τις ιστοσελίδες, (ii) τις υπηρεσίες, (iii) το περιεχόμενο, (iv) τις συμφωνίες και (v) την πλατφόρμα συναλλαγών (αναφέρονται δε με τη συλλογική ονομασία οι "Υπηρεσίες") που παρέχονται από εμάς μέσω του ιστότοπου www.trading212.com. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτές τις Υπηρεσίες παρέχονται από εμάς και τους τρίτους προμηθευτές μας (αναφέρονται δε με τη συλλογική ονομασία "Πάροχοι Πληροφοριών"). Αυτές οι Υπηρεσίες καθιστώνται διαθέσιμες από εμάς υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Συμφωνία

Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς συνεπάγεται τη συναίνεσή σας για δέσμευση από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε, δεν πρέπει να προσπελάζετε τις Υπηρεσίες και θα πρέπει να παύσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας άμεσα.

Χρήση των Υπηρεσιών

Οι Υπηρεσίες προορίζονται μόνο για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση.

Κάνοντας χρήση των προαναφερόμενων Υπηρεσιών που παρέχονται από εμάς, βεβαιώνετε ότι αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:

  1. Απαγορεύεται η χρήση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, προβολή, τροποποίηση, πώληση και διανομή των Υπηρεσιών χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδειά μας.
  2. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα Πνευματικής και εμπορικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων αναπαραγωγής, βιομηχανικών σχεδίων, τεχνογνωσίας, εμπορικών μυστικών, εμπορικών επωνυμιών, λογότυπων, σχεδίων, συμβόλων, σλόγκαν και άλλων διαφημιστικών υλικών, κάθε μορφής είτε είναι κατατεθέντα είτε όχι) όσον αφορά τις Υπηρεσίες.
  3. Δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εγκεκριμένο σκοπό.
  4. Η χρήση των υπηρεσιών απαιτεί επιδεξιότητα και κρίση και ότι θα χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή τις Υπηρεσίες εξ ολοκλήρου και μόνο στον δικό σας λογαριασμό και με προσωπική σας ευθύνη.
  5. Είστε υπεύθυνοι για κάθε δήλωση, πραγματοποίηση πράξης και παράλειψη πράξης που λαμβάνει χώρα κατά παράβαση της παρούσας Συμφωνίας ενώ χρησιμοποιούνται το δικό σας αναγνωριστικό όνομα χρήστη (ή "όνομα χρήστη) και ο δικός σας κωδικός πρόσβασης. Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την προστασία του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση και γνωστοποίηση.
  6. Το γεγονός ότι έχουμε καταστήσει τις Υπηρεσίες διαθέσιμες σε εσάς δεν αποτελεί ούτε σύσταση για την προσχώρησή σας σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη συναλλαγή ούτε δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα για εσάς κάποιου προϊόντος που περιγράφεται στον ιστότοπο. Πολλά από τα προϊόντα που περιγράφονται στις Υπηρεσίες ενέχουν σημαντικούς κινδύνους, και δεν θα πρέπει να προβαίνετε σε οποιεσδήποτε συναλλαγές παρά μόνο εάν έχετε κατανοήσει πλήρως όλους τους εν λόγω κινδύνους και ανεξάρτητα διαπιστώσει ότι οι συγκεκριμένες συναλλαγές είναι κατάλληλες για εσάς.

Συναλλαγές CFD σε Κρυπτονομίσματα

Θα έχουμε το δικαίωμα να εισάγουμε νέα προϊόντα κρυπτονομισμάτων για αγοραπωλησίες στην πλατφόρμα συναλλαγών και να αναστέλλουμε ή/και να αφαιρούμε από την πλατφόρμα συναλλαγών οποιοδήποτε προϊόν κρυπτονομίσματος, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Οι συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα πραγματοποιούνται καθημερινά, όλο το εικοσιτετράωρο, με προγραμματισμένη συντήρηση κάθε Σάββατο, από τις 6:00 π.μ. μέχρι τις 8:00 π.μ. ώρα Λονδίνου. Η διάρκεια της συντήρησης ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία τρίτων που χρησιμοποιείται από εμάς στο περιεχόμενο του ιστότοπού μας δεν πρέπει να ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι ο τρίτος κάτοχος είναι συνδεδεμένος με εμάς ή με την επιχείρησή μας με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα σήματα Apple, iPod, iPad, iPod touch, και iTunes, καθώς και ο λογότυπος Apple, είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc, κατατεθέντα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Το σήμα iPhone είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc. Το σήμα App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

Το σήμα Android είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.

Το εμπορικό σήμα BlackBerry® είναι ιδιοκτησία της Research In Motion Limited και έχει κατατεθεί ή/και χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ και χώρες ανά τον κόσμο.

Το σήμα Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και άλλες χώρες.

Ειδοποιήσεις

Ενδέχεται να αποστέλλουμε ειδοποιήσεις στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρείχατε. Αποτελεί δική σας ευθύνη να μας ειδοποιείτε σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Κάθε ειδοποίηση που αποστέλλεται από εμάς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί κατά την ώρα της αποστολής.

Κατάργηση εγγραφής για Ειδοποιήσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιστότοπο www.trading212.com, μπορείτε να καταργήσετε εύκολα την εγγραφή σας με τα εξής 3 απλά βήματα:

  1. Όταν λάβετε μια ειδοποίηση από τον ιστότοπο www.trading212.com στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας, κάντε κλικ στο σύνδεσμο “ρυθμίσεις ειδοποίησης” στο κάτω μέρος της σελίδας του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  2. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.
  3. Απλώς επιλέξτε τις ειδοποιήσεις που θέλετε να λαμβάνετε. (Εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε καμιά ειδοποίηση, απλώς αποεπιλέξτε όλες τις ειδοποιήσεις).

Εναλλακτικά, μπορείτε να καταργήσετε άμεσα την εγγραφή σας από έναν συγκεκριμένο τύπο ειδοποιήσεων κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο “κατάργηση εγγραφής από αυτόν τον τύπο ειδοποιήσεων” και στη συνέχεια στο κουμπί “Κατάργηση εγγραφής”.

Καταθέσεις και Αναλήψεις

Θα έχετε, ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα ανάληψης οποιουδήποτε μέρους των Ελεύθερων Κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα στο λογαριασμό συναλλαγών σας. Ο όρος “Ελεύθερα Κεφάλαια” αναφέρεται στα κεφάλαια που δεν είναι δεσμευμένα ως εγγύηση για ανοιχτές θέσεις. Αυτά υπολογίζονται ως εξής:

Ελεύθερα Κεφάλαια = Ίδια Κεφάλαια – Περιθώριο (όπου “Περιθώριο” σημαίνει ένα μέρος των κεφαλαίων του πελάτη που χρησιμοποιείται από εμάς ως εγγύηση για κάθε ανοιχτή θέση. Πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα ποσοστά περιθωρίου διατίθενται στον ιστότοπο www.trading212.com, , καθώς και στον Πίνακα Όρων και Προμηθειών, που διατίθεται επίσης στον ιστότοπο.)

Η υποβολή αιτήματος ανάληψης μπορεί να γίνει μέσω σύνδεσης στον ιστότοπο.

Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να χρειαστούν έως 2 (δύο) εργάσιμες ημέρες για την επεξεργασία του αιτήματός σας.

Ενδεχομένως να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες ή/και τεκμηρίωση για την επαλήθευσης της νομιμότητας του αιτήματος. Διατηρούμε το δικαίωμα απόρριψης του αιτήματός σας σε περίπτωση που υπάρχει η υποψία ότι είναι παράνομο. Δια του παρόντος συμφωνείτε ότι υπό τέτοιες συνθήκες μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση κατά την επεξεργασία του αιτήματός σας.

Αποδέχεστε ότι η ανάληψη οποιουδήποτε μέρους των κεφαλαίων θα εκτελείται μέσω της ίδιας μεθόδου μεταφοράς και προς τον ίδιο αποστολέα εμβάσματος με εκείνον από τον οποίο τα κεφάλαια ελήφθησαν αρχικά.

Θα επιστρέψουμε το μέρος των κεφαλαίων που ζητήθηκε, μετά την αφαίρεση τυχόν χρεώσεων μεταφοράς ή άλλων χρεώσεων στις οποίες υποβληθήκαμε ή με τις οποίες επιβαρυνθήκαμε.

Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επαληθεύσουμε το αίτημα ή την ταυτότητα του αποστολέα. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν ζημία που προκύπτει από αίτημα που απεστάλη από τρίτο μέρος το οποίο δεν είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εκ μέρους σας.

Αποποίηση και περιορισμός ευθύνης

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορεί να υποστείτε μέσω της χρήσης αυτού του ιστότοπου, ή λόγω δικής μας αδυναμίας παροχής του ιστότοπου. Η ευθύνη μας λόγω αμέλειας και αθέτησης της σύμβασης που προκύπτει ως αποτέλεσμα της αδυναμίας μας να παρέχουμε αυτόν τον ιστότοπο ή κάποιο μέρος του, ή λόγω προβλημάτων σχετικών με τον ιστότοπο, περιορίζεται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, στην εκ νέου διάθεση αυτού του ιστότοπου ή οποιουδήποτε μέρους του σε εσάς.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις Υπηρεσίες μας παρέχονται από εμάς και τους τρίτους προμηθευτές μας (για παράδειγμα, παρόχους πληροφοριών). Οι Υπηρεσίες μας δεν έχουν ως στόχο να παράσχουν φορολογικές, νομικές ή επενδυτικές συμβουλές και κανένα στοιχείο στον ιστότοπο και στην πλατφόρμα συναλλαγών δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως σύσταση για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από ενέργειες οι οποίες βασίζονται στο περιεχόμενο των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της τιμής της αγοράς, ή για οποιαδήποτε απώλεια που προκύπτει από την πώληση ή την αγορά οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου, ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα.

Τοπικές Περιοριστικές Ρυθμίσεις

Η πρόσβαση στον ιστότοπο www.trading212.comείναι δυνατή σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, οι πληροφορίες στον παρόντα ιστότοπο δεν απευθύνονται σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν προορίζονται για διανομή σε ή για χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε χώρα ή δικαιοδοσία όπου η εν λόγω διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με τους τοπικούς νόμους ή κανονισμούς. Η εξακρίβωση των όρων των τυχόν τοπικών νόμων ή κανονισμών στους οποίους υπάγονται και η συμμόρφωση με αυτούς αποτελεί ευθύνη των επισκεπτών του ιστότοπου.

Σχόλια και Προσωπικές Μαρτυρίες

Αν υποβάλετε σχόλια μέσω της φόρμας συνομιλίας ή μέσω άλλων παρόμοιων τρόπων για να μας ενημερώσετε για την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα σχόλια με σκοπό τη βελτίωση των επιχειρηματικών μας διαδικασιών. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά οποιαδήποτε μετατροπή, αλλαγή ή βελτίωση με βάση αυτά τα σχόλια.

Μπορούμε να δημοσιεύσουμε οποιαδήποτε προσωπική μαρτυρία κατατίθεται σε εμάς μέσω ζωντανής συνομιλίας ή άλλου παρόμοιου τρόπου, και διά του παρόντος συμφωνείτε πως μπορούμε να δημοσιεύσουμε την προσωπική σας μαρτυρία, μαζί με το όνομα και τη χώρα σας, σε αυτή την ιστοσελίδα και οποιαδήποτε διάδοχη ιστοσελίδα ενδέχεται να λειτουργούμε από καιρό σε καιρό. Μας παρέχετε παγκόσμιο, απεριόριστο, αμετάκλητο και διαρκές δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, διανομής, εμφάνισης, μετάφρασης και προσαρμογής αυτής της μαρτυρίας (στο σύνολό της ή μέρος αυτής) ή/και ενσωμάτωσής της σε άλλα έργα, με οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια.

Τροποποίηση

Αν και έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών στον παρόντα ιστότοπο, οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές, συχνά χωρίς ειδοποίηση.

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από εμάς και συμφωνείτε να εξακολουθείτε να είστε δεσμευμένοι από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως τροποποιούνται. Θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά με αυτές τις αλλαγές δημοσιεύοντας τους αναθεωρημένους όρους και προϋποθέσεις στον παρόντα ιστότοπο. Δεν θα σας ειδοποιήσουμε με άλλο τρόπο σχετικά με αυτές τις αλλαγές.

Διάφορα

Σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και κάνοντας χρήση των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εμείς, για λόγους ασφάλειας, διατηρούμε το δικαίωμα καταγραφής όλων των τηλεφωνικών συνομιλιών, των ηλεκτρονικών συνομιλιών (συμπεριλαμβανομένης της ζωντανής συνομιλίας) και των τυχόν συναντήσεων ανάμεσα σε εσάς και εμάς.

Δεδομένης της ευρείας ποικιλίας συσκευών που χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Android, η Trading 212 δεν δύναται να εγγυηθεί ότι η εφαρμογή της για συσκευές Android θα λειτουργεί ομαλά σε κάθε συσκευή.

Τυχόν απαιτήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της Συμφωνίας Πελάτη με την Trading 212 UK Ltd. και των παρόντων Όρων θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, και θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Τυχόν απαιτήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της Συμφωνίας Πελάτη με την Trading 212 CY Ltd. (Πρώην: Avus Capital CY Ltd.) και των παρόντων Όρων θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρος, και θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρος.

Τυχόν απαιτήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της Συμφωνίας Πελάτη με την Trading 212 Ltd. και των παρόντων Όρων θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, και θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Βουλγαρίας.

Καταγγελία σύμβασης

Έχουμε το δικαίωμα να διακόψουμε τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς, εάν διαπιστώσουμε, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρειά μας, ότι έχετε παραβεί τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία