CFDs

CFDs

CFD stands for Contract for Difference. It’s an agreement between a client and a broker, who are exchanging the difference in the current value of an instrument (stock, currency, commodity or index) and its future value. CFDs provide traders with all the benefits and risks of owning an instrument without actually owning it.

How to trade CFDs on our platform?

You can trade stocks in the form of CFDs and in the form of Equities.
To find CFDs on our platform look for the instruments marked with the “CFD” label.

Buying CFDs on stocks doesn’t make you a shareholder of the company. Nevertheless you will receive payments equivalent to dividends just like regular shareholders. You will not have the right to vote on major issues or receive a final distribution in the event of corporate liquidation.

It is important to know that CFDs are traded with leverage and you can short sell them.

What is the difference between CFD and Equity trading?

There are several main differences when trading CFDs on stocks compared to trading Equities:

  • Trading with leverage
  • Making profits from falling markets (short selling)
  • No stamp duty on UK stocks

You can see a complete comparison between both in the table below:

CFDsEquities
LeverageYesNo
Interest SwapYesNo
Real deliveryNoYes
Stamp dutyNoYes
Short sellingYesNo
Trade CFDsTrade Equities
Our trading Terms and Commissions
To see detailed information about these and other instruments available for trading in our platform, you can click here.

Termínované smlouvy na rozdíl, CFD, jsou produkty s pákovým efektem. Obchodování s CFD nemusí být vhodné pro každého a může způsobit ztrátu veškerého investovaného kapitálu. Proto se ujistěte, že rozumíte všem souvisejícím rizikům. Bližší informace.

Trading 212 je obchodní název, který patří společnostem Trading 212 UK Ltd., Trading 212 CY Ltd. (Dříve: Avus Capital CY Ltd.) a Trading 212 Ltd.

Trading 212 UK Ltd. je společností registrovanou v Anglii a Walesu (registrační číslo 8590005). Trading 212 UK Ltd. je společností schválenou a kontrolovanou Úřadem pro finanční dohled, Financial Conduct Authority (registrační číslo 609146).

Společnost Trading 212 CY Ltd. (Dříve: Avus Capital CY Ltd.) je registrována na Kypru (registrační číslo 343308). Trading 212 CY Ltd. (Dříve: Avus Capital CY Ltd.) je schválena a kontrolována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy, Cyprus Securities and Exchange Commission (číslo licence 290/16).

Trading 212 Ltd. je společností registrovanou v Bulharsku (registrační číslo 201659500). Trading 212 Ltd. je společností schválenou a kontrolovanou Úřadem pro finanční dohled, Financial Conduct Authority, (registrační číslo RG-03-0237).

Informace poskytované na našich webových stránkách nejsou určeny osobám s trvalým pobytem ve Spojených státech a nejsou určeny k obdržení ani používání jakoukoliv osobou v jakékoliv zemi nebo soudní působnosti, kde by takové používání bylo v rozporu s tamějšími zákony nebo předpisy.

Varování před riziky
Chat s námi